Kopumā darba veidošanā izmantoju trīs skudras. Pa vienai tās novietoju aptuveni lapas centrā un ar līniju sekoju to kustībai. Ievēroju, ka visas trīs skudras bez kavēšanās uzreiz centās atrast ceļu nost no lapas. Mani pārstedz tas, cik rezultāts ir vizuāli līdzsvarots uz visām pusēm. Ievēroju, ka katra no skudrām sākumā tiecās iet uz vienu pusi, un, pēc vairākiem mēģinājiem nokāpt no lapas, devās pretājā virzienā. Šķiet interesanti, ka katru reizi tās devās vienā konkrētā virzienā, bet rezultātā visu trīs skudru takas apguvušas visus lapas stūrus. Darba rezultātā ir savāda un priviliģēta sajūta ieraudzīt to, cik vienmērīgu rakstu ir izveidojušas skudras, kuru vienīgais mērķis tajā brīdī ir bijis tikt nost no lapas.

Darbu uzsāku ar ekspektācijām, ka viena skudra ļoti ilgi staigās pa lapu dažādos virzienos, toties rezultāts izveidojā pilnīgi pretējs.

Skudras nedomā un nepārvietojas ar mērķi kā indivīdi, bet kā grupa. Tās pamazām apgūst sev esošo apkārti rādiusā ap savu pūzni. Mana darba rezultātā ir redzams tas, ka arī trīs skudras nemitīgi novietojot vienā punktā un ļaujot tām doties uz kuru pusi tās vēlas, tās pamazām apgūst visu apkārtni.

Galvenais secinājums: kolektīvā domāšana veido vienmērīgi izkārtotu rakstu, kas apgūst visu telpu.

--------------------------------------

Ants don't think and don't move with 

purpose as individuals, 

but as a group. 

They are gradually learning their surroundings

around their nest. 

As a result of my work, it is apparent that

the three ants when they are constantly placed

atone point and letting them choose to which side they

want, and they are gradually learning the whole

surroundings.

Built with Berta.me